Az adományozás kultúrája

Adomány: az a pénzbeli vagy természetbeni juttatás, amelyet az adományozó az adományozott civil szervezet alapcéljának, illetve közhasznú céljának elérésére ellenszolgáltatás nélkül juttat.

Az adományozás hazai kultúrája mind társadalmi, mind a vállalkozói szektroban sajátos árnyalatot kapott. Egyfelől megfigyelhető, hogy jelentős kör számára jelent az adományozás egyet a bajba jutottak megsegítésével, hátrányos helyzetűek, vagy valamilyen katasztrófa hatására hátrányos helyzetbe kerültek megsegítésével. Vagyis az adományozás, a segítségnyújtás oka, egy az egyén, vagy csoport életében beállt negatív helyzet. A támogatottakra egy tragédia irányítja a figyelmet. Másfelől a vállalkozói szektorban elsősorban megfigyelhető tendencia, hogy a segítségnyújtás marketing célokat szolgál, egy-egy eszköz megvásárlása kapcsán, rövid időre irányul figyelem az adományozottra, a figyelem középpontjában maga az adományozó áll első sorban. Ebben az esetben nem a cél és a célcsoport, mint maga az adomány és az adományozó kap hangsúlyt. Az ilyen adományok hatása bár tagadhatatlanul kiemelkedő, hiszen egy-egy inkubátor, vagy teljesen felszerelt speciális mentőkocsi megvásárlásával nagy létszámú, nagyon összetett csoport segítésére nyílik lehetőség, mégis elmondható, hogy nagyon fókuszáltan nyújtanak segítséget.

A Labor Café projekttel célunk, hogy az adományozáshoz kapcsolódó gondolkodásmódon módosítsunk. Megítélésünk szerint az adományozás ugyanis olyan segítségnyújtás kell legyen, mely nem korlátozódik csak a bajba jutottak segítésére, hanem bármely olyan kezdeményezés támogatását jelenti, melyet az adományozó hasznosnak tart, minél szélesebb közösség számára értékesnek, megtartandónak ítél meg. Az adományozás olvasatunkban egy fontos és jó, hátrányos helyzetű egyént, vagy társadalmi csoportot, vagy a társadalom minél szélesebb körét érintő pozitív ügy segítése feljánlott juttatás kell legyen.